Kuinka suunnitella sisältömarkkinointia?

sisältösuunnittelu

Olet innokas kirjoittaja ja halukas tuottamaan sisältöjä verkkosivuillesi. Hienoa! Mutta millaista sisältöä sinne kannattaisi tuottaa?

Kuten aiemmin todettu, kaiken sisällöntuotannon pohjana on asiakkaiden tunteminen ja heidän tarpeensa. Sinun verkkosivuillesi tuottaman sisällön tarkoitus on auttaa ratkaisemaan asiakkaiden ongelma ja sitä kautta houkutella heitä sinun yrityksesi palvelun tai tuotteiden pariin hakukoneoptimoidun sisällön avulla.

Se on kuitenkin vasta ensimmäinen vaihe.

Sisältömarkkinoinnissa tuotetaan sisältöä asiakkaan ostopolun jokaiseen vaiheeseen, siten, että sisällöt auttavat asiakkaan lempeästi ostopolussa eteenpäin.

Sisältömarkkinoinnissa tuotat sisältöä tukemaan ostopolun jokaista vaihetta

Potentiaalisten asiakkaiden ostoprosessit ovat eri vaiheissa ja siksi tarvitset erilaista sisältöä eri tarpeisiin. Jos tuotat sisältöä vain ostoprosessin loppuun vakuuttamaan palvelusi laadusta, jäävät sellaiset asiakkaat sisältöjesi ulkopuolelle, jotka eivät tuotettasi tai palveluasi vielä tunne.

Millainen ostoprosessi tai ostopolku sitten on?

Ostopolut ovat erilaisia. Yksittäisen pienen tuotteen ostoprosessi on hyvinkin erilainen verrattuna vaikkapa auton ostoprosessiin. Karkeasti voidaan kuitenkin ajatella, että ostopolussa on nämä vaiheet:

  • Tiedostaminen
  • Harkinta
  • Päätöksenteko

Lyhyesti tiedostamisen vaiheessa tuotetaan sisältöä, joka herättää asiakkaan kiinnostuksen. Harkintavaiheessa tuotetaan puolestaan sellaista sisältöä, joka tukee asiakkaan tiedonhakua. Viimeisen vaiheen sisällön tarkoitus on vakuuttaa asiakas tuotteesta tai palvelusta siten, että hän pystyy tekemään ostopäätöksen.

Tässä sinulle muutama esimerkki sisällöistä, jotka toimivat ostopolun eri vaiheissa.

Suosittelut ostopäätöksen tueksi

Suosittelut auttavat asiakasta kohti ostopäätöstä harkintavaiheessa. Ne vakuuttavat potentiaaliset asiakkaat siitä, että sinun tuotteesi tai palvelusi on luottamuksen arvoinen.

Asiakastarinat vakuuttavat tuotteen tai palvelun hyödyistä

Asiakastarinat ovat suositteluja laajempi paketti, jossa kerrotaan tarinallisessa muodossa siitä, millainen ongelma kyseisellä asiakkaalla oli ja miten ongelma pystyttiin ratkaisemaan tuotteen tai palvelun avulla. Näin voidaan nostaa esiin palvelusta tai tuotteesta kertovia hyötyjä konkreettisella tasolla tarinallisesti.

Webinaarit auttavat asiakasta keräämään tietoa

Webinaarit ovat usein jo vähän tuhdimpia tietopaketteja ja ne ovat usein hyvä tapa herättää asiakkaan huomio ostoprosessin tiedonhakuvaiheessa. Silloin asiakas haluaa käyttää aikaansa asian tutkimiseen eli hänen täytyy olla jo aiheesta oikeasti kiinnostunut.

Kevyttä sisältöä ostopolun ensivaiheisiin

Ostopolun ensivaiheisiin voi kohdentaa kevyempää, viihdyttävämpää sisältöä, jonka kuluttamiseen asiakkaan ei tarvitse antaa liikaa omia resurssejaan. Esimerkiksi testit, arvonnat ja videot ovat hyviä kiinnostuksen herättäjiä.

ketterä, markkinointi, digitaalinen markkinointi, sisältömarkkinointi, markkinointivinkit

Vinkit yrittäjän markkinointiin!

Tämän osion tarkoitus on tarjota yrittäjälle helppoja ja kustannustehokkaita vinkkejä hänen yrityksensä markkinoinnin suunnitteluun. Aina yrittäjän aika ei kuitenkaan liikene kaikkeen – silloin voit olla yhteydessä minuun. Ensimmäinen kartoituskerta on aina yrittäjälle maksuton, joten ota rohkeasti yhteyttä!